Köpvillkor

KÖPVILLKOR

 1. ALLMÄNT

1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.brl.se, och därtill hörande sidor, (”Siten”). Avtal ingås mellan dig och Winn Scandinavia AB, organisationsnummer 556792-9632 (”BRL Electronics”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om BRL Electronics framgår på Siten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Siten.


1.2

För att kunna beställa på Siten måste Du ha fyllt 18 år. BRL Electronics accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. BRL Electronics förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).


1.3

BRL Electronics reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Siten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. BRL Electronics har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer BRL Electronics naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan BRL Electronics fortsätter med beställningen. All bildinformation på Siten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. BRL Electronics ansvarar inte för information på Siten som kommer från en tredje part.


1.4

Siten, samt allt innehåll på denna, ägs av BRL Electronics eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från BRL Electronics.

 1. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1

För att kunna göra ett köp via Siten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt BRL Electronics Integritetspolicy, se här

2.2

Ett avtal om köp ingås först när BRL Electronics bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från BRL Electronics per e-post. BRL Electronics uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med BRL Electronics kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att ordern är skickad. Om beställningen återkallas så kommer BRL Electronics att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 1. KUNDUPPGIFTER MM.

3.1

När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om BRL Electronics behandling av personuppgifter finns i BRL Electronics Integritetspolicy som du hittar här!


3.2

Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till BRL Electronics om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om en sådan anmälan inte är gjord.

3.3

Om BRL Electronics misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har BRL Electronics rätt att stänga av dig. BRL Electronics har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

 1. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1

Vid beställning via Siten gäller de priser som anges på Siten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.


4.2

Du kan betala på de sätt som anges på Siten. Läs mer om våra betalsätt här. BRL Electronics har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av BRL Electronics. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan BRL Electronics eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. BRL Electronics förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Siten.

 1. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

BRL Electronics kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Siten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning, förlängd ångerrätt eller fraktfri leverans. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av BRL Electronics i samband med kampanjen. BRL Electronics förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Siten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 1. LEVERANS OCH TRANSPORT

6.1

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Siten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att BRL Electronics skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.


6.2

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella artikelsidan på Siten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.


6.3

Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har BRL Electronics rätt att debitera dig en administrativ avgift om 395 kr.

 

6.4

I vissa fall erbjuds Expressorder. Skulle din Expressorder sakna en produkt kommer vår kundservice med högsta prioritet erbjuda dig en alternativ produkt.

Detta är ej en Expressfrakt från vår postoperatör, utan en prioritering i hantering av vår kundservice samt av vårt lager vid plock och packning av order. 


6.5

Det är ditt ansvar som mottagare att kontrollera produkten och dennes skick vid leverans för att säkerställa att paketet ej ådragit sig fraktskador under leveransen. Eventuell fraktskada ska nekas och reklameras till vald speditör på plats. Kontakta därefter BRL Electronics kundservice som tar ärendet vidare.

6.6

Beställningar utomlands, till länder där BRL Electronics ej har en egen landsdomän, hanteras manuellt av vår kundservice och alltid mot förskottsbetalning. Vid beställningar utomlands kan andra villkor för leverans, pris och eventuell garanti tillämpas.

 1. ÅNGERRÄTT

7.1

Vid köp av varor online gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen. BRL Electronics tillämpar en förlängd ångerrätt på 60 dagar. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela BRL Electronics detta inom 60 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen. Ångerrätten gäller heller ej specialtillverkade produkter, produkter vi beställt hem som normalt sett inte återfinns i vårt sortiment eller tillklippta/modifierade produkter (till exempel kablar på löpmeter). Produkter som i och med användande kan anses icke sanitära, exempelvis In-ear hörlurar, är inte godkända att returnera. 


7.3

Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, anmäla din retur till BRL Electronics på det sätt som anges här. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)


7.4

Vid utövande av ångerrätten har du valet att köpa en av BRL Electronics subventionerad retursedel, alternativt anordna retursedel på egen hand. Du ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till BRL Electronics. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till BRL Electronics enligt de metoder och anvisningar som anges på Siten, du finner dessa här.


7.5

När Du ångrar ditt köp betalar BRL Electronics tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader (eventuell returfrakt ej medräknad). Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnaden. På det belopp som ska återbetalas har BRL Electronics rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Vid retur av delar i ett paket där totalpriset är rabatterat betalar Du ordinarie pris för de produkter som behålls i din ägo.


7.6

BRL Electronics betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum BRL Electronics tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. BRL Electronics får dock vänta med återbetalningen tills BRL Electronics tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 1. GARANTI OCH REKLAMATION

8.1

Vissa av BRL Electronics varor kan omfattas av garanti från tillverkaren. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Siten eller i dessa Villkor. Om ingen garantitid finns angiven utgår BRL Electronics från tillverkarens egna garantitid. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. När ett garantiärende upprättats, då ska varan skickas in till verkstad inom rimlig tid. Ditt köpekvitto gäller som garantibevis.

För att en garantireparation eller ett garantiutbyte ska kunna godkännas behöver BRL Electronics eller leverantörens auktoriserade verkstad undersöka din produkt. I det fall produkten inte är drabbad av ett garantifel, utan ett så kallat handhavande fel (inkluderar felaktigt inställd produkt, skada som beror på oaktsamhet eller om man ej kan hitta något fel på produkten), skickas produkten tillbaka till dig. Serviceverkstaden har då rätten att debitera dig för undersökningskostnaden, samt frakt och hanteringsavgifter. 

8.2

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta BRL Electronics så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Siten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Siten.


8.3

BRL Electronics står för returfrakten för godkända reklamationer.


8.4

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer BRL Electronics att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. BRL Electronics strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att BRL Electronics mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. BRL Electronics förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer BRL Electronics riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 1. LÄNKAR

BRL Electronics kan länka till andra webbplatser som ligger utanför BRL Electronics kontroll, och webb-platser utanför BRL Electronics kontroll kan länka till Siten. Även om BRL Electronics försöker säkerställa att BRL Electronics enbart länkar till webbplatser som delar BRL Electronics personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är BRL Electronics inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Siten.

 1. FORCE MAJEURE

BRL Electronics ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som BRL Electronics inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extremt väderförhållande, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar BRL Electronics dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och BRL Electronics rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 1. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

BRL Electronics förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Siten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Siten), alternativt 30 dagar efter att BRL Electronics har informerat dig om ändringarna. BRL Electronics rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Siten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 1. OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

13.1

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med BRL Electronics kundtjänst.


13.2

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med BRL Electronics kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer BRL Electronics beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.


13.3

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

________________________________________
Dessa Villkor har fastställts av BRL Electronics 2019-03-05