Kopplingsguide för midbasar

Ska du koppla 2, 4 eller kanske fler högtalare till ett slutsteg och har lite funderingar över hur du ska koppla? Med vår inkopplingsguide är det enkelt att koppla rätt!


Börja med att ange hur många högtalare som ska kopplas i rullisten nedanför. I steg två får du välja impedansen på de högtalare du tänkt koppla. Kolla noggrant på högtalarens specifikationer (leta efter Ohm alt. Ω) för att vara säker på att du väljer rätt impedans!

OBS! Vänligen notera att om kopplingsschemat anger att slutimpedansen landar på 1 Ohm, måste steget vara kompatibelt med denna impedans för att inte skadas.

1. Välj antalet midbasar: Logga in