Kopplingsguide för midbasar

Ska du koppla 2, 4 eller kanske fler midbasar/mellanregister till ett slutsteg i bilen och har lite funderingar över hur du ska koppla?

Inga bekymmer, med vår inkopplingsguide är det enkelt att koppla rätt!Om du är ny när det kommer till billjud, ta gärna en titt på klippet ovanför! Den förklarar skillnaderna mellan serie- och parallellkoppling på ett enkelt sätt. Det är viktigt ha en förståelse för hur du ska koppla högtalarelementen, för att på så vis belasta slutsteget rätt. 

Börja med att ange hur många midbasar/mellanregister som ska kopplas i rullisten nedanför. I steg två får du välja impedansen på de högtalare du tänkt koppla. Kolla noggrant på högtalarens specifikationer (leta efter Ohm alt. Ω) för att vara säker på att du väljer rätt impedans!

OBS! Vänligen notera att om kopplingsschemat anger att slutimpedansen landar på 1 Ohm, måste ditt slutsteg vara kompatibelt med denna impedans för att inte skadas.

1. Välj antalet midbasar: Logga in