Visselblåsning

Med hjälp av denna funktion kan du skapa ett ärende och anmäla missförhållanden.

Det du rapporterar om ska vara en oegentlighet eller ett missförhållande som du har fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang.  Missförhållandet ska vara av allmänt intresse. Med missförhållanden menas olika typer av försummelser eller oegentligheter såsom korruption, mutor och jäv, det vill säga aktiviteter som är olagliga eller oetiska. Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller för att framföra klagomål. Inte heller exempelvis en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden.

Lagen skyddar förutom arbetstagare och inhyrda arbetstagare även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer i företagsledningen och aktieägare som är verksamma i bolaget. Dessutom omfattas personer som arbetar hos underleverantörer och entreprenörer.

Du kan läsa mer om vår visselblåsarpolicy här
Logga in

Vårt lägsta pris 1-30 dagar innan prissänkning:

OBS. Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes. Undantaget är om gradvisa sänkningar gjorts, då visas det lägsta priset 1-30 dagar innan den första prissänkningen.