Inkoppling av bilslutsteg

När man kopplar in slutsteg i bilen finns det viktiga detaljer man måste ta hänsyn till för att få ett så bra resultat som möjligt. Förutom dåligt ljud kan en felaktig installation orsaka skada på din utrustning och i värsta fall resultera i brand. Läs vår guide om hur du ska ställa in slutsteg för att nå ett optimalt resultat.

Planera installationen först och se till att välja lämplig strömkabel, efter slutstegets effektspecifikation. Tänk på att inte dra ström- och signalkablarna tillsammans, då detta med stor säkerhet orsakar störningar. Strömkabeln måste avsäkras max 30 cm från batteriet och säkringens storlek avgörs av längd- och grovlek på strömkabeln, inte hur kraftigt slutsteg som skall användas.

Undvik värme som kan skada strömkabeln och använd gärna skyddshölje på strömkabeln i motorrummet. Slutsteget skall även vara ordentligt fastmonterat men inte direkt mot plåt. Jordningen är mycket viktig, för ett rent ljud utan störningar. Ett vinande missljud som följer motorvarvet beror ofta på dålig jordning av slutsteget. Lågnivåkabeln skall dras minst 30 cm från strömkabeln för att inte störningar skall uppkomma och man drar fördelaktigt strömkabel och lågnivåkabel på varsin sida i bilen. Lågnivåkabeln består av två signalkablar (höger- och vänstersignal) och vanligtvis en remotekabel.

Finns inte remotekabel i lågnivåkabeln måste en separat monteras i bilen tillsammans med strömkabeln. Remotekabelns uppgift är att starta slutsteget när bilstereon startas och stänga av slutsteget då bilstereon stängs av.
1-8:
Högtalarutgångar - Kopplas till fram och bakhögtalarna. Var noga med att koppla plus och minus rätt, det viktigaste är att alla högtalare kopplas lika, om man kopplar en högtalare fel så tappar man all midbas i högtalarna.

9: Jord - Borra ett hål i en kraftig plåt i golvet, skruva fast kabeln med en kraftig plåtskruv. Använd alltid en jordkabeln med samma kabeltjocklek som till pluskabeln, lägg sedan på fett på skruven För att undvika rost. Viktigt är att jordpunkten är helt renskrapad från färg.

10: Remote - Dra en 1,5-2,5mm strömkabel mellan stereon och slutstegets remoteanslutningar, kabeln blir +12volt när stereon startar, vilket innebär att stereon får tändsström för att starta.

11: +12V - Dra en 8/16/25/33mm­² strömkabel till bilens batteri (+pol) OBS! säkra av kabeln max 30 cm från batteriet med rätt säkring enligt grovlek på kabeln. Dra alltid minst 8mm² till litet 2x50W steg, helst 16mm² till 2/4-kanals slutsteg.

12: Slutstegets avsäkring - Säkrar av slutsteget och inget annat, kabeln måste alltid avsäkras max 30 cm från batteriet.
13:1 Gain (Level) - Ingångs nivåskruv, ställ in denna skruv enligt nedan:

13:2 - 1: Vrid skruven helt åt vänster. 2: Vrid upp stereons volym tills du hör att det låter illa, sänk sedan volymen till det slutar låta illa (brukar vara max 80% av full volym). Notera vilken volym som visas på stereodisplayen 3: Skruva nu upp gainskruven tills det låter illa, sänk sedan lite. Nu får du ut maxeffekt ur steget utan att du riskerar att spela sönder vare sig slutsteg eller högtalare.

14: Bass Boost - Ställbar förstärkning av ljudet vid frekvens ex: 45Hz upp till +12dB.

15: Low Pass - Delningsfilter lågpass, tar bort frekvenser över ex: 100Hz. Andvänds till en bashögtalare som bara ska återge frekvenser under 100Hz.

16: X-over selector - Ställbart för val av filtertyp, lågpass/högpass, eller för att slå av filtret helt.

17: High Pass - Delningsfilter högpass, tar bort ljudet under den inställda frekvensen. Används till fram/bakhögtalare för att skära bort den djupaste basen, vilket innebär att man kan spela högre när högtalaren endast får dom frekvenser som den är byggd för.

18: Input - RCA-ingångar, koppla in stereons lågnivåkabel hit. Har stereon bara två utgångar så kan man köpa en lågnivåsplitt, den delar då kabel från två till fyra kablar.


Logga in