Service & Garanti-information

BRL Electronics samarbetar med Sveriges ledande serviceverkstäder och leverantörer, det gör att vi kan hålla en hög nivå service nivå till dig som kund.
Vi har alltid målsättning att hålla så korta servicetider som möjligt.

Om du skulle behöva service eller support har du ofta möjlighet att kontakta våra samarbetspartners direkt.
Det ger dig som kund fördelen att få prata direkt med en expert på just det aktuella märket. Dessa service-experter kan ofta avgöra direkt om den behövs skickas in eller om det är någonting du själv kan åtgärda.
Ifall du har köpt produkter via våra butiker, så behöver du kontakta den butiken köptes gjordes i.

Detta är någonting som sparar tid för dig som kund och hjälper oss att hålla servicetiden kort.

Undersökningskostnad
Vänligen observera att din garanti täcker så kallade fabrikationsfel. När det t. ex. gäller ett handhavande fel såsom felinställd vara täcks detta ej av din garanti/reklamationsrätt. Det är därför viktigt att du följer de anvisningar som finns angivna i produktens bruksanvisning för att undvika att bli debiterad en undersökningsavgift. En serviceverkstad har rätt att ta ut en undersökningsavgift (ca 500-700 kr) i de fall där det inte rör sig om ett garantiärende, för att täcka de omkostnader dom haft.

Ditt ärendekvitto och kvitto på köpet ska skickas med i paketet
Har du ett pågående ärende, klicka här för att söka på ärendenumret.Logga in